Brittiska SBS omhändertog kapare på tankfartyg utanför största brittiska mari...
Sista buketten, meditationsstund och solrosprydd mosskrans
Visa fler