3 läsare gillar den här bloggen. En röst på bloggen ger 10 poäng.
Blogg

Åza


Stanna HEMMA, tag HÄNSYN och BEKLAGA nedrustningen av FÖRSVARET