Är du osäker på adressen till din bloggs RSS flöde kan du kontollera det i din bloggs administrationssystem.

Förmodligen har du också på sidorna i din blogg en ikon som ser ut ungefär så här RSS ikon klickar du på den kommer du till ditt RSS flöde.

Villkor

Vi uppskattar mångfald men vi har respekt för våra besökare och försöker alltid undvika att kränka någon. Därför tillåter vi inte bloggar där det visas stötande innehåll eller som förespråkar hat, intolerans, diskriminering eller våld.

Här följer några exempel på vad vi inte accepterar.

Farligt eller nedsättande innehåll.

Följande är inte tillåtet: innehåll som uppmuntrar till hat mot, främjar diskriminering av eller nedvärderar en individ eller grupp utifrån etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, ålder, nationalitet, veteranstatus, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller annan egenskap som är kopplad till systematisk diskriminering eller marginalisering.

Exempel: innehåll som marknadsför hatgrupper eller hatgruppstillbehör eller innehåll som uppmuntrar andra att tro att en person eller grupp är omänsklig, underlägsen eller värd att hata.

Innehåll som trakasserar, hotar eller mobbar en person eller grupp.

Exempel: innehåll som pekar ut någon för övergrepp eller trakasserier, innehåll som antyder att en tragisk händelse inte har hänt eller att offer och deras familjer är skådespelare eller är delaktiga i mörkläggning av händelsen i fråga.

Innehåll som hotar om eller förespråkar självskada eller skadande av andra.

Exempel: innehåll som förespråkar självmord, anorexi eller andra typer av självskada, hotar någon med fysisk skada eller uppmuntrar till angrepp på en annan person eller främjar, glorifierar eller uppmuntrar till våld mot andra, innehåll som framställts av eller i syfte att visa stöd för terroristgrupper, eller innehåll som främjar terroristhandlingar, inklusive rekrytering, eller som hyllar terrorattacker.

Innehåll som syftar till att exploatera andra.

Exempel: utpressning eller be om eller främja hemgifter.

Stötande innehåll.

Följande är inte tillåtet: bloggar som innehåller våldsbetonat språk, makabra eller motbjudande bilder, eller ingående bilder eller skildringar av fysisk skada

Exempel: fotografier från brotts- eller olycksplats, avrättningsvideor

Bloggar som innehåller omotiverade skildringar av kroppsvätskor eller avföring

Exempel: blod, inälvor, sexuella vätskor, avföring från människor och djur.

Bloggar som innehåller obscent språk eller svordomar

Exempel: svordomar, förolämpningar som syftar på etnicitet och sexualitet, varianter och felstavningar av svordomar.

Bloggar som sannolikt chockar eller skrämmer

Exempel: bloggar som antyder att användaren är i fara, drabbad av sjukdom eller utsatt för konspiration.

Känsliga händelser.

Följande är inte tillåtet: innehåll som kan anses utnyttja eller som saknar rimlig känslighet för naturkatastrof, konflikt, död eller annan tragisk händelse.

Exempel: att verka dra nytta av en tragisk händelse utan märkbar nytta för de drabbade

Djurplågeri

Följande är inte tillåtet: innehåll som förespråkar grymhet eller meningslöst våld mot djur.

Exempel: främjar djurplågeri i underhållningssyfte, till exempel tuppfäktning eller hundhetsning.

Innehåll som kan tolkas som reklam för eller försäljning av olagliga produkter

Exempel: försäljning av droger, vapen eller elfenben.