5 läsare gillar den här bloggen. En röst på bloggen ger 10 poäng.
Blogg

Jennifer Andersson


S O L & K O M P I S D E J T
T O M T & B L O M M O R
LITE LÄNGRE BORT
L U G N / V E C K A
M Y S L Ö R D A G
F I K A & V A T T E N
D A G S T U R & V I N
F R E D A G S M Y S
K V Ä L L S U P P D A T E R I NG
J O B B & H E J
V A D - L I S T A
E N / B Ä S T A / V Ä N
D R I N K S / F O R / E V E R Y O N E
V A L B O R G
E N / S I M P E L / O N S D A G
S K O G S  P R O M E N A D
M O T I O N & P L O C K
M Y S E R
E N / L Ö R D A G
H E M M A / S U C K