7 läsare gillar den här bloggen. En röst på bloggen ger 10 poäng.
Blogg

HannahSthlm/ Johanna Törnqvist


what is corona in The world ? right now?
More from our dream christmas
Merry xmas to u from me
New look for xmas