8 läsare gillar den här bloggen. En röst på bloggen ger 10 poäng.
Blogg

farstutrappan


Skräpnissar i farten när krögaren inte plockade upp efter dom
Gullkrös  (Tremella mesenterica)
Tänt var det här del 2
Tänt var det här
Vinterlandskap runt Ringsjön
Nu vill de att vi skall betala mer i elavgifter
Visste du detta om istappar
Utsikten utanför fönstret