4 läsare gillar den här bloggen. En röst på bloggen ger 10 poäng.
Blogg

injail


Festligt.
Värmebölja.
Ondska
Paradiset.
Ett spännande minne.
En härlig vinterdag.